Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός


11.05.2011

Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός βρίσκονται στη δυτική πλευρά του κάτω πλατώματος . Είναι περιφραγμένα από ψηλό μανδρότοιχο, που κατασκευάσθηκε στα 1892. Μέχρι τον 16ο αιώνα το κοιμητήριο βρισκόταν εντός του περιβόλου της Μονής και στα ανατολικά του καθολικού. Στο ισόγειο του σημερινού ναού βρίσκεται το θολωτό οστεοφυλάκιο, που ανήκει μάλλον στην αρχική φάση του κτηρίου, η ακριβής χρονολόγηση του οποίου είναι άγνωστη. Στα 1683 ο ναός ανακαινίσθηκε και πιθανότατα την ίδια περίοδο τοιχογραφήθηκε. Το 1841 προστέθηκε ο νάρθηκας. Στα 1945 το παρεκκλήσιο και η συνεχόμενη κατοικία του κοιμητηριάρη κάηκαν, ανακαινίσθηκαν όμως την ίδια εποχή. Η είσοδος του ναού βρίσκεται στην νότια πλευρά. Καλύπτεται με χαμηλό ημικυλινδρικό θόλο και εξωτερικά με δίριχτη στέγη, η οποία πριν την πυρκαγιά ήταν τετράριχτη. Οι εξωτερικές όψεις διακοσμούνται με τυφλά αψιδώματα και η κόγχη του ιερού είναι τρίπλευρη.

Το κοιμητήριο της Μονής