Εισαγωγή στις Σκήτες της Μονής


11.05.2011

Η σκήτη είναι μοναστικό ίδρυμα, που βρίσκεται στο έδαφος της κυρίαρχης μονής, με πράξη της οποίας ανεγέρθηκε, ύστερα από σχετική έγκριση της Ιεράς Κοινότητος και επικύρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο Βατοπαίδι υπάγονται δύο σκήτες, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ανδρέου. Η πρώτη από αυτές ακολουθούσε μέχρι πρότινος το ιδιόρρυθμο σύστημα ζωής (ιδιόρρυθμη) και η δεύτερη το κοινοβιακό (κοινοβιακή). Οι ιδιόρρυθμες σκήτες αποτελούνται από χωριστές οικίες, τις καλύβες, που πλαισιώνουν έναν κεντρικό ναό, το κυριακό, κοντά στο οποίο διαμένει ο κατά έτος προϊστάμενος της σκήτης, ο δικαίος, τον οποίο εκλέγουν οι γέροντες των καλυβών. Η προσευχή είναι ιδιωτική τις καθημερινές και κοινή τις Κυριακές και εορτές, οπότε οι μοναχοί συνέρχονται στο κυριακό. Στις κοινόβιες σκήτες ο προϊστάμενος λέγεται ηγούμενος και η εκλογή του εγκρίνεται από την κυρίαρχη μονή.

Αεροφωτογραφία του συγκροτήματος του κυριακού της σκήτης του Αγίου Δημητρίου