Η νοτιοδυτική πτέρυγα


14.05.2011

Περί τα τέλη του 18ου αιώνα κατασκευάστηκε, περίπου την ίδια εποχή με το παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης, η πτέρυγα του νοτιοδυτικού τείχους, η λεγομένη «τού Θεοφίλου». Το κτήριο αυτό κάηκε το 1854 και λίγα χρόνια αργότερα απεικονίστηκε ερειπωμένο σε φωτογραφία του Σεβαστιάνωφ*. Στα 1864-1866 αντικαταστάθηκε από την σημερινή νοτιοδυτική πτέρυγα. Η νέα πτέρυγα οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές, στο σχεδιασμό της όμως διακρίνονται οι επιδράσεις της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής αρχιτεκτονικής. Στο τέλος του 19ου αιώνα ανακατασκευάστηκαν κάτω από νεοκλασσική επίδραση οι δύο όροφοι του βόρειου τμήματός της.

* Ο πρώτος ρώσος Περιηγητής που φωτογράφισε με επιστημονικό τρόπο μονές και κειμήλια του Αγίου Όρους.

Ο πύργος του κωδωνοστασίου και η νοτιοδυτική κόρδα