Η βόρεια πτέρυγα


14.05.2011

Η βόρεια πτέρυγα απέκτησε την σημερινή της μορφή κατόπιν εργασιών του 17ου αιώνα. Συγκεκριμένα, το δυτικό της άκρο ανακατασκευάστηκε στα 1654 και διαμορφώθηκε ένα νέο κτήριο, στο οποίο στεγάστηκε ένα νοσοκομείο . Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε ανανεωθεί το κεντρικό μέρος της, ενώ στα πλαίσια των οικοδομικών προγραμμάτων του 17ου αιώνα έγινε και το ανατολικό. Οι προσόψεις όλων των κτηρίων της πτέρυγας αυτής διαθέτουν επάλληλα τοξωτά δοξάτα και κεραμοπλαστικό διάκοσμο.

Αριστερά το παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης, στη μέση το σκευοφυλάκιο, απέναντι η βόρεια κόρδα και δεξιά στο βάθος τα Κερδύλλια
Γενική άποψη της Μονής από βορρά