Τα πολυώροφα κτήρια και οι πτέρυγες του ανατολικού τείχους


14.05.2011

Στα μέσα περίπου του 17ου αιώνα, στην εσωτερική πλευρά του ανατολικού τείχους και σε αντιστοιχία με τους δύο πύργους του, υψώθηκαν δύο πολυώροφα στενά κτήρια με επάλληλα τοξωτά δοξάτα. Τα κτήρια αυτά ενσωματώθηκαν αργότερα στις δύο πολυώροφες πτέρυγες του ανατολικού τείχους. Οι τελευταίες οικοδομήθηκαν στα 1815 και 1818-19 και αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα των νέων τάσεων, βάσει των οποίων άρχισαν να σχεδιάζονται οι μνημειακές πτέρυγες κατοικίας του Αγίου Όρους. Αποτελούνται από δύο σειρές δωματίων-διαμερισμάτων εκατέρωθεν ενός διαδρόμου. Η όψη προς την αυλή είναι διαμορφωμένη με τυφλά αψιδώματα σε επάλληλες σειρές. Στην κατασκευή τους παρατηρείται εγκατάλειψη της ευρείας χρήσεως των πλίνθων· το στοιχείο αυτό αποτελεί προαναγγελία των λίθινων προσόψεων που θα επικρατήσουν στο Αγιον Ορος μετά τα μέσα του 19ου αιώνα.

Δοξάτα μπροστά από τον πύργο του Χρυσοστόμου
Δοξάτα μπροστά στον πύργο των Τριών Ιεραρχών