Το νοσοκομείο


14.05.2011

Η μονή Βατοπαιδίου διέθετε ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους νοσοκομείο. Το κτήριό του συνδεόταν με τον ναό των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται κοντά στην εσωτερική νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου. Το νοσοκομείο αυτό παριστάνεται στις χαλκογραφίες του 18ου αιώνα, ενώ σε μία περιγραφή του επόμενου αιώνα, που σχετίζεται μάλλον με αυτό, περιγράφεται ως ξύλινο πάνω σε πέτρινους στύλους. Γνωρίζουμε επίσης ότι διασώθηκε από την πυρκαγιά του 1854. Σύμφωνα με επιγραφή, ένα νοσοκομείο στεγαζόταν επίσης στο νέο κτήριο με τα επάλληλα τοξωτά δοξάτα, που προέκυψε μετά από ανακατασκευές του 1654 στο δυτικό άκρο της βόρειας πτέρυγας. Το νεώτερο νοσοκομείο το οποίο και συνεχίζει να λειτουργεί έως σήμερα κατασκευάστηκε στα 1858-60 σύμφωνα με τους παραδοσιακούς τρόπους, στον σχεδιασμό του όμως διαφαίνονται καθαρά οι επιδράσεις της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής αρχιτεκτονικής . Βρίσκεται στο εσωτερικό ενός μικρού περιβόλου, προσκολλημένου έξω από την ανατολική πλευρά του μοναστηριακού περιβόλου και με προσπέλαση πίσω από το καθολικό.

Μερική άποψη της αυλής του νοσοκομείου
Διάδρομος στο νοσοκομείο