Το βαγεναρείο (κρασαριό)


14.05.2011

Το βαγεναρείο (κρασαριό) εντάσσεται στην βορειοδυτική γωνία του περιβόλου. Πρόκειται ενδεχομένως για το «οινοχείον», το οποίο τα «Πάτρια» αποδίδουν μαζί με «τά αμπάρια του σιταριού» και το «ουρίον» (ωρείον ή σιταποθήκη) στον ηγεμόνα της Βλαχίας Νεαγκόε Μπασσαράμπ (1512-1521). Σύμφωνα με χαλκογραφίες οι δύο αυτοί χώροι συστεγάζονταν μάλλον σε ένα διώροφο κτήριο μπροστά στους στάβλους, ενώ σύμφωνα με άλλη ιστορική πηγή βρισκόταν εκατέρωθεν των τελευταίων. Στο νότιο σκέλος του σημερινού βαγεναρείου στεγαζόταν παλαιότερα το βορδοναρείο, ακρωτηριάσθηκε όμως στα τέλη του 19ου αιώνα, κατά την διάνοιξη της σημερινής πύλης της Μονής. Μέχρι το τέλος του ίδιου αιώνα μαζί με το βαγεναρείο λειτουργούσαν στο εσωτερικό της Μονής και τα πατητήρια, τα οποία αντικαταστάθηκαν στα 1901 από ένα νέο κτήριο σε υψηλή τοποθεσία έξω από τον μοναστηριακό περίβολο.

Το νότιο σκέλος του βαγεναρείου - πριν την αναστήλωση
Βαγεναρειό μετά την αναστήλωση