Το παρεκκλήσιο της Τιμίας Ζώνης


14.05.2011

Το παρεκκλήσιο της Τιμίας Ζώνης είναι το πιο ενδιαφέρον από τα παρεκκλήσια της Μονής, αφού αποτελεί στο σύνολό του λαμπρό δείγμα της μεταβυζαντινής ναοδομίας του Αγίου Ορους κατά την κορυφαία ακμή του νέου ελληνισμού. Ανήκει στον τύπο του αθωνικού ναού . Το ιερό διαθέτει μία κόγχη και η λιτή στεγάζεται με θόλο. Στο εξωτερικό του ναού εντυπωσιακοί είναι οι τρεις τρούλλοι , η αψιδωτή διαμόρφωση των τοίχων και η πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιΐα. Στο εσωτερικό του ναού ξεχωρίζουν το ξυλόγλυπτο τέμπλο των αρχών του 19ου αιώνα, τα στασίδια, η ξυλόγλυπτη πόρτα με τις παραστάδες από μαρμάρινο βυζαντινό τέμπλο, ο νιπτήρας του ιερού και πλήθος άλλα στοιχεία με υψηλή ποιότητα κατασκευής . Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, ο ναός κατασκευάστηκε στα 1794 με δαπάνη του Θεόφιλου Σωζοπολίτη και αγιογραφήθηκε το 1861 από τους Νικηφόρο και Ανθιμο.

Παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης. Νότια άποψη

Κάτοψη και κατά μήκος τομή του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης

Κάτοψη και κατά μήκος τομή του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης. Ο τρουλίσκος του διακονικού

Παρεκκλήσιο Αγίας Ζώνης

Παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης. Κιονόκρανο νοτιοδυτικού κίονα σε δεύτερη χρήση, προερχόμενο από το τέμπλο του καθολικού
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης. Μία από τις βάσεις των κιόνων του εσωτερικού
Τοιχογραφία στον νάρθηκα του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης (1860)