Το παρεκκλήσιο του Αγίου Αποστόλου Θωμά


14.05.2011

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Αποστόλου Θωμά βρίσκεται στην νοτιοανατολική πτέρυγα της Μονής. Ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Ο κυρίως ναός στεγάζεται με ευρύ τρούλλο· το ιερό, το οποίο δεν διαθέτει κόγχη, με καμάρα και η λιτή με κεκλιμένη στέγη. Η τελευταία διαθέτει μεγάλα παράθυρα και διευρύνεται με έναν αβαθή εξώστη στα δυτικά. Ενώ εξωτερικά το κτήριο δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον, ο εσωτερικός χώρος είναι ιδιαίτερα ευχάριστος και φωτεινός . Εντυπωσιακός είναι ο ευρύς τρούλλος, το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο και η διαμόρφωση της λιτής, η οποία διαχωρίζεται από τον κυρίως ναό με ένα κομψό τρίβηλο, διακοσμημένο με μπαρόκ μοτίβα. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στο εσωτερικό, το παρεκκλήσιο κτίσθηκε στα 1815 με δαπάνες του προηγουμένου Ιερεμία Μουδανιώτη.

Παρεκκλήσιο Αγίου Θωμά. Το εσωτερικό του ναού
Παρεκκλήσιο Αγίου Θωμά. Η κτητορική επιγραφή