Το παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος


14.05.2011

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος βρίσκεται στην νοτιοανατολική κόρδα της Μονής, στο μέσον της κεντρικής πτέρυγας του νοσοκομείου. Σύμφωνα με επιγραφή στην ΒΑ γωνία του, οικοδομήθηκε μαζί με το υπόλοιπο συγκρότημα στα 1857, πιθανόν από αρχιτέκτονα της ακαδημαϊκής αρχιτεκτονικής. Ανήκει στον συνεπτυγμένο αθωνικό τύπο. Ο κυρίως ναός στεγάζεται με ευρύ φωτεινό τρούλλο, το ιερό, το οποίο διαθέτει μία μόνο κόγχη, με καμάρα και η λιτή με επίπεδη οροφή. Η τελευταία διαχωρίζεται από τον κυρίως ναό μέσω ενός κομψού τριβήλου με μαρμάρινους κίονες. Διαθέτει υπερώο, το οποίο είναι ανοικτό προς τον κυρίως ναό, και έχει απευθείας πρόσβαση από τον διάδρομο του ορόφου. Η ύπαρξη κατηχουμένων, συνήθης στα μεγάλα αγιορειτικά μνημεία, διευκόλυνε στην συγκεκριμένη περίπτωση τον εκκλησιασμό των ασθενών του ορόφου. Τόσο οι εξωτερικές όψεις, όσο και το εσωτερικό, χαρακτηρίζονται για το απέριττο και καθαρό ύφος, απαλλαγμένο από την γραφικότητα των μνημείων της προηγούμενης εκατονταετίας.

Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος. Το εσωτερικό του ναού, όπως φαίνεται από την είσοδο
Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος. Το εσωτερικό του ναού, όπως φαίνεται από το ιερό