Η λιτή


14.05.2011

Ο δεύτερος νάρθηκας του καθολικού, γνωστός και ως «λιτή», καταλαμβάνει ολόκληρο το πλάτος του ναού. Πρόκειται για σχετικά ευρύ διώροφο χώρο, ο οποίος είναι ενιαίος σε κάθε επίπεδο. Στον δυτικό τοίχο του ισογείου υπάρχει πεντάβηλο άνοιγμα, με μία κεντρική είσοδο και παράθυρα εκατέρωθεν αυτής, ενώ στον ίδιο τοίχο του ορόφου σχηματίζονται δίβηλα ανοίγματα. Μία χαμηλή νεώτερη θύρα οδηγεί σε μακρόστενο πέρασμα στην βόρεια πλευρά του μεσονυκτικού, όπου παλαιότερα υπήρχε μάλλον μία κλίμακα ανόδου. Οι δύο όροφοι χωρίζονται από πάτωμα που βασίζεται σε ξύλινη κατασκευή. Η στέγη του ορόφου είναι δίριχτη. Αν και απουσιάζουν κάποια ιστορικά στοιχεία με βάση τα οποία θα μπορούσε να χρονολογηθεί η λιτή, μπορούμε να πούμε ότι κατασκευάστηκε το αργότερο στις αρχές του 14ου αιώνα, οπότε φιλοτεχνήθηκε ο τοιχογραφημένος διάκοσμός της. Μία επιγραφή του 1426 στον κοσμήτη του θυρώματος της δυτικής εισόδου αφορά ενδεχομένως κάποιες εργασίες επισκευής του συγκεκριμένου χώρου.

Η Κλίμακα του Ιωάννου
Η Μαστίγωση
η προετοιμασία της Σταυρώσεως
Η Αποκαθήλωση