Ο πύργος του ωρολογίου


14.05.2011

Ο πύργος του ωρολογίου της Μονής βρίσκεται στο νότιο άκρο του εξωνάρθηκα . Πρόκειται για ψηλή κατασκευή, με μονόλοβα και τετράγωνα παράθυρα, και με στέγη ανάλογη με εκείνη του βυζαντινού κωδωνοστασίου. Στον δυτικό τοίχο υπάρχει μεγάλο ρολόϊ, τις ώρες του οποίου κτυπά με τη βοήθεια σφύρας ένας μεταλλικός αράπης.

Αποψη του πύργου του ωρολογίου και του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου από τον νότο