Το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου


14.05.2011

Κατά τα μεσοβυζαντινά χρόνια προστέθηκε νοτίως της λιτής παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Αγιο Νικόλαο , που αποτελείται από κυρίως ναό και νάρθηκα. Ο κυρίως ναός ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου αθωνικού τύπου. Είναι μονόχωρος, τρίκογχος με την κόγχη διαμορφωμένη σε βαθύ τυφλό αψίδωμα στον βόρειο τοίχο του ιερού. Ο τρούλλος του έχει εναλλάξ φαρδιές και στενές πλευρές με κιονίσκους στις ακμές. Ο νάρθηκας είναι τριμερής, ψηλός και καλύπτεται με τρία φουρνικά. Στον νότιο τοίχο του υπάρχει αποφραγμένο αρκοσόλιο. Ο φωτισμός επιτυγχάνεται κυρίως με τα παράθυρα και τα ανοίγματα του ιερού και του νάρθηκα. Εξωτερικά το παρεκκλήσιο εμφανίζει πλούσια διάρθρωση, που το καθιστά ως έναν από τους κομψότερους βυζαντινούς ναούς του Αγίου Ορους. Στο κτήριο διακρίνεται, παρά τις μικρές του αναλογίες, μία τάση απομιμήσεως του γειτονικού καθολικού.

Αποψη του πύργου του ωρολογίου και του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου από τον νότο
Ο άγιος Νικόλαος στο ομώνυμο παρεκκλήσιο
Ο Παντοκράτωρ στον τρούλο του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου