Εισαγωγή στα Αναστηλωτικά Έργα της Μονής


06.05.2011

Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου είναι ένα τεράστιο κτιριακό συγκρότημα με δομημένη επιφάνεια 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι Σκήτες και τα Κελλιά που υπάγονται σε αυτήν έχουν δομημένη επιφάνεια πέραν των 50.000 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με την γνώμη ειδικών επιστημόνων το οικοδομικό συγκρότημα της Ιεράς Μονής το 1990 βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας του μακρού χρόνου ελλείψεως συστηματικής συντηρήσεώς του, των πολυαρίθμων φθορών που επιφέρει ο χρόνος καθώς και των επιτακτικών αναγκών εκσυγχρονισμού του. Από το 1990 ως σήμερα έχει αναστηλωθεί περίπου το 1/3 της Μονής. Επίσης χρειάζεται να αναστηλωθούν η Σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Σεράϊ) στις Καρυές, η Σκήτη του Αγίου Δημητρίου, η Παλαιά Αθωνιάδα Σχολή και πολλά Κελιά που ανήκουν στην Μονή με συνολική δομημένη επιφάνεια πέραν των 50.000 τετραγωνικών μέτρων. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι ετήσιες επιχορηγήσεις του Κράτους από ευρωπαϊκά κονδύλια καλύπτουν ένα ελάχιστο μέρος, δίχως την ουσιαστική οικονομική συμβολή από την πλευρά της Μονής, οι αναστηλώσεις είναι αδύνατον να περατωθούν.