Αγιογραφείο

Οι άπειρες δωρεές που πηγάζουν από την κένωση του Θεού Λόγου κίνησαν εκείνες τις θεοφιλείς ψυχές που είχαν καλλιτεχνική και πνευματική ευαισθησία, ώστε να αποδώσουν με την βοήθεια της θείας Χάριτος δια γραμμών και χρωμάτων σκηνές από την ένσαρκη οικονομία του Χριστού, αλλά και μορφές της Θεοτόκου και των αγίων της Εκκλησίας μας.

Οι εικόνες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα και τους προσευχομένους. Έτσι εδραιώνεται ένας δεσμός, μία σχέση. Η τιμή προς την εικόνα, προς το πρωτότυπο διαβαίνει, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η εικόνα μεταδίδει την θεϊκή κατάσταση του πρωτοτύπου της• η χάρη του πρωτοτύπου βρίσκεται μέσα σε αυτήν.

17.01.2018

Παναγία Άξιον Εστί

  Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

17.01.2018

Οι Άγιοι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ

  Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

17.01.2018

Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος

  Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

17.01.2018

Η Παναγία ένθρονη Βρεφοκρατούσα

  Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

17.01.2018

Η Αγία Ζώνη

  Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

17.01.2018

Η Αγία Κυριακή

  Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

17.01.2018

Η Σταύρωση

  Αγιογραφείο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου