Ρήματα Ζωής

09.07.2017

Ζει εντός του κόσμου, εντός της ιστορίας

Ο ορθόδοξος χριστιανός αν και είναι «πάροικος και παρεπίδημος» σε αυτόν τον κόσμο, αν και «το πολίτευμά του εν...

03.07.2017

Ξέρουμε ότι μας αγαπάει

Να μη μας χωρίζει απ’ τον Χριστό η αμαρτία. Να του πούμε: «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά...

26.06.2017

Δεν ξεχνά ποτέ

Ο χώρος (το Μοναστήρι) που αγωνίζονται οι μοναχοί είναι χώρος μορφώσεως και μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου:...

19.06.2017

Από αυτούς εξαρτάται

Η τύχη του κόσμου μας δεν εξαρτάται από κάποια ισχυρά κράτη ή από κάποιους κοσμικούς που έχουν εξουσία, αλλά...

12.06.2017

Αυτός ζει

Όποιος βιώσει τις εντολές του Θεού αυτός ζει ουράνιες καταστάσεις και μεγαλειώδεις στιγμές, ζει την παρουσία της χάριτος του...

05.06.2017

Είναι φίλος μας

Τον Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος, όταν λέει: «Εσείς είστε...

29.05.2017

Έχεις τη βεβαιότητα

Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρ’ όλες τις αδυναμίες και τη συναίσθηση που έχεις γι’ αυτές έχεις τη βεβαιότητα ότι...

22.05.2017

Στην συμφωνία μας

Η γαλήνη και η ησυχία μας δεν έγκειται στην άρση κάθε εξωτερικού εμποδίου, αλλά στην συμφωνία μας με το...