Ρήματα Ζωής

18.11.2015

Τους διέκρινε μία εσωστρέφεια

Ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να δεχθούν με αίσθηση την Χάριν του Αγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό παρατηρούμε σε...

05.11.2015

Δεν πρέπει να τον παραμορφώνει

Η Παιδεία ως μέγεθος ποιοτικό πρέπει να είναι υπόθεση καρδιακής αναγέννησης, ψυχικής μεταμορφώσεως. Δεν πρέπει να αποβλέπει ούτε στην...