Διδαχές

04.07.2012

Ο φόβος του Θεού

Να ερεθίζομε συνεχώς μέσα μας το φόβο του Θεού. Κάθε τι για να προοδεύσει, να αποδίδει και να στέκεται...

30.06.2012

Καθαρισμός της καρδίας [Διδαχές από τον Άθωνα]

Το κέντρο της ζωής μας είναι η απασχόλησί μας με τον πνευματικό νόμο. Αυτός είναι και ο λόγος πού...

23.06.2012

Τήρηση του νου [ Διδαχές από τον Άθωνα ]

Το πάν στον μοναχό είναι η τήρησι του νού. Από εκεί γίνονται όλα. Γι αυτό και επιβάλλεται ο μοναχός...

18.06.2012

Οι αλλοιώσεις στην πνευματική ζωή [Διδαχές από τον Άθωνα]

Αν και ευρισκόμεθα στην εποχή του Χειμώνος, χθές είχαμε μία καλή ημέρα, ηλιόλουστη. Επήραμε θάρρος ότι ο καιρός έγινε...

12.06.2012

Ανάκληση εις μετάνοιαν [ Διδαχές από τον Άθωνα ]

Μεταπτωτικά ο άνθρωπος ευρίσκεται υπό την επιρροή όχι μόνο του νόμου της αμαρτίας του «εν τοίς μέλεσι διεσπαρμένου», αλλά...

02.06.2012

Περί ενεργείας της Θείας Χάριτος

Με το γεγονός της Πεντηκοστής, πού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα στα μέλη της Εκκλησίας, εκλείπει κάθε μορφη αδυναμίας από...

01.06.2012

Ο πρόλογος του βιβλίου του Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινού Διδαχές από τον Άθωνα»

Προοίμιο «Μυστήριον Βασιλέως καλόν κρύψαι, τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτειν ενδόξως». Ίσως να μην είναι τόσο πρόσφορο το...

17.04.2012

Αποταγή και ξενιτεία

Αδελφοί και πατέρες, γράφει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του και το μεταφέρω και εγώ στην ευτέλειά μου-...