Ιστορία

10.04.2011

Μετόχια στην Ρουμανία

Οι σχέσεις των αγιορειτικών μονών με την Μολδαβία και την Βλαχία χρονολογούνται από τον ΙΔ’ αι. και είχαν την...

25.02.2011

Περίοδος Οθωμανικής κατακτήσεως και Νεώτεροι Χρόνοι

Η οθωμανική κυριαρχία στο Αγιον  Ορος άρχισε οριστικά το 1423-4 καί, παρά τον σεβασμό του κατακτητή προς την αυτοδιοίκησή...