Περιηγητές

11.05.2011

Εισαγωγή στους Περιηγητές

Το φαινόμενο του περιηγητισμού που εμφανίζεται στην τουρκοκρατούμενη  Ανατολή δεν θα μπορούσε να μην παρατηρηθεί και στο Αγιον  Ορος....