Μεταβυζαντινή Μικροτεχνία

09.05.2011

Δίσκος ελλειψοειδούς σχήματος, τέλη του 16ου αι.

Ο δίσκος έχει ελλειψοειδές σχήμα (μέγιστη διάμετρος 39,3 εκ.) και αποτελείται από δύο κομμάτια, το χείλος και τον πυθμένα....

09.05.2011

Κιβώτιο-λειψανοθήκη του αγίου Μερκουρίου, έτος 1813

Περίτεχνο κιβώτιο – λειψανοθήκη οκταγωνικού σχήματος ( 34Χ28 εκ.) που καλύπτει την κάρα του Αγίου Μερκουρίου . Είναι έργο...