Βατοπαιδινή Προσωπογραφία

11.05.2011

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμος Δ’

Μεταξύ των Βατοπαιδινών πατέρων που κατέλαβαν υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα ξεχωρίζει ο ηγούμενος της Μονής Μανασσής. Το 1486 ο Μανασσής...