Βίντεο

27.09.2015

Υπακοή, η εφαρμοσμένη αγάπη

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) παρουσιάζει την υπακοή ως υπόδειγμα εφαρμοσμένης αγάπης.

13.09.2015

Η τήρηση των εντολών

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για την σημασία της τήρησης των εντολών του Θεού.

29.08.2015

Πρακτική θεολογία

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009) μιλάει για τον σκοπό και το νόημα της πρακτικής θεολογίας στην ζωή...

29.07.2015

Τέκνα Θεού γενέσθαι

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009) εξηγεί το νόημα της ευαγγελικής ρήσεως: «Έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι».

22.06.2015

Ο σκοπός της ζωής

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για τον σκοπό της ζωής του Χριστιανού, σε σχέση με το σχέδιο...

04.06.2015

Θείος ζήλος

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) τονίζει την σημασία του θείου ζήλου, της φιλοπονίας και της φυλακής του νοός...

19.05.2015

Ταπείνωση και αγάπη

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) περιγράφει την πνευματική ζωή ως άθλημα ταπείνωσης και αγάπης.

11.01.2013

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Ομιλία για τα Χριστούγεννα

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός στο Συνοδικό της Μονής Βατοπαιδίου μιλά στους μοναχούς και τους προσκυνητές για την...