Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009)

19.10.2015

Περί μετανοίας και φιλοπονίας

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός μιλάει για δυο μεγάλες αρετές που χρειάζεται στον αγώνα του ο μοναχός, αλλά και...

05.10.2015

Περί αυταπαρνήσεως και αγάπης

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για δύο απαραίτητα στοιχεία του πνευματικού μας αγώνα, όπως πρώτος τα δίδαξε...

27.09.2015

Υπακοή, η εφαρμοσμένη αγάπη

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) παρουσιάζει την υπακοή ως υπόδειγμα εφαρμοσμένης αγάπης.

13.09.2015

Η τήρηση των εντολών

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για την σημασία της τήρησης των εντολών του Θεού.

29.08.2015

Πρακτική θεολογία

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009) μιλάει για τον σκοπό και το νόημα της πρακτικής θεολογίας στην ζωή...

29.07.2015

Τέκνα Θεού γενέσθαι

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009) εξηγεί το νόημα της ευαγγελικής ρήσεως: «Έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι».

22.06.2015

Ο σκοπός της ζωής

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για τον σκοπό της ζωής του Χριστιανού, σε σχέση με το σχέδιο...

11.01.2013

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Ομιλία για τα Χριστούγεννα

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός στο Συνοδικό της Μονής Βατοπαιδίου μιλά στους μοναχούς και τους προσκυνητές για την...