Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009)

22.11.2015

Συγκινείται η ψυχή και λέγει: Πανάγαθε λυπήσου με, κοίτα πού έφτασα!

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για την σημασία της εξομολόγησης στον πνευματικό μας αγώνα καθώς και...

08.11.2015

Ο ζωοποιός σταυρός της υπακοής

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός (+2009) εξηγεί την σημασία της πνευματικής υποταγής και περιγράφει την μακάρια ανάβαση του...

26.10.2015

Η χαριτωμένη οδός των αγίων: Από τον εγωισμό στην αυτομεμψία

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός (+2009) περιγράφει την πνευματική πάλη του πιστού που αγωνίζεται να δαμάσει τον εγωισμό...

19.10.2015

Περί μετανοίας και φιλοπονίας

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός μιλάει για δυο μεγάλες αρετές που χρειάζεται στον αγώνα του ο μοναχός, αλλά και...

05.10.2015

Περί αυταπαρνήσεως και αγάπης

Ο μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για δύο απαραίτητα στοιχεία του πνευματικού μας αγώνα, όπως πρώτος τα δίδαξε...

27.09.2015

Υπακοή, η εφαρμοσμένη αγάπη

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) παρουσιάζει την υπακοή ως υπόδειγμα εφαρμοσμένης αγάπης.

13.09.2015

Η τήρηση των εντολών

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) μιλάει για την σημασία της τήρησης των εντολών του Θεού.

29.08.2015

Πρακτική θεολογία

Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009) μιλάει για τον σκοπό και το νόημα της πρακτικής θεολογίας στην ζωή...