Εξωμοναστηριακά Κτίρια

11.04.2011

Καθίσματα Αγίου Τρύφωνος, Αγίου Μοδέστου, Αγίου Αρτεμίου

Το Βατοπαίδι διαθέτει επτά καθίσματα, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται στον χώρο που την περιβάλλει (κάθισμα Αγίου Τρύφωνος,...