Ρήματα Ζωής

11.07.2016

Είναι γνήσια

Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφύγει από την ιδιοτέλεια, να ξεφύγει από την φιλαυτία, να ξεφύγει από το...

04.07.2016

Ως μέλος της εκκλησίας

Λέει κάτι ο Άγιος Ιωάννης πολύ θεόπνευστο: «φως κοσμικοίς μοναχοί, φως μοναχοίς άγγελοι» και αυτό δεν το λέει για...

01.07.2016

Με μυστηριώδη τρόπο

Ο αββάς Ποιμήν, είπε ένα ωραίο λόγο: «κολλήθιτι ανθρώπω φοβουμένω τον Θεόν και τότε έξεις φόβον Θεού». Ποιός είναι...

21.06.2016

Απόρριψη από τον μοναχό

Ένας νέος που έρχεται να γίνει μοναχός έρχεται γιατί δέχεται το πυρ, τη φωτιά του Χριστού. Και ερχόμενος ένας...

12.06.2016

Οι ίδιοι θέλουν

Ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Άγιον Όρος καλεί τους ανθρώπους εκείνους που οι ίδιοι ποθούν, οι ίδιοι θέλουν,...

02.06.2016

Είναι μία σκληρή ζωή

Ο μοναχισμός δεν είναι μία εύκολη ζωή, ο μοναχισμός είναι μία σκληρή ζωή και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης...

05.12.2015

Δεν είναι μικρό και ασήμαντο

Τίποτε στη ζωή του ανθρώπου δεν είναι μικρό και ασήμαντο. Όλες οι ενέργειές του αποβαίνουν στη ζωή της αιωνιότητας...

25.11.2015

Μοναδικό φως ελπίδας

Πιστεύουμε ότι μοναδικό φως ελπίδας και αισιοδοξίας για την αμφίβολη ποιότητα ζωής των σημερινών νέων μπορεί να προέλθει από...