Διδαχές

10.06.2015

Πέτρου του ασκήσαντος εις το Άγιον Όρος του Άθω

  Την ίδια ημέρα δώδεκα Ιουνίου μνήμη του Όσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Πέτρου του ασκήσαντος εις το Άγιον...

05.06.2015

«Δος αίμα και λάβε Πνεύμα»

«Δος αίμα και λάβε Πνεύμα», λέει ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Ο δε άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρει: «Εκείνος, που...

20.03.2015

Η πίστη στο Χριστό ως φορέας της χάριτος (Μέρος Α΄)

Στην κοινωνία που ζούμε, όποιος θα θελήσει να ακολουθήσει ένα ορισμένο δρόμο ζωής, π.χ. να σπουδάσει, να ασχοληθεί με...

28.01.2015

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o)

Αν και το πρόβλημα του καλού και του κακού είναι το πιο δύσκολο και βασανιστικό για την ανθρώπινη ζωή...

26.01.2015

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 1o)

    Μέσα στο περιορισμένο ανθρώπινο πήλινο σκεύος, ευρίσκεται εγκλωβισμένο απέραντο θαυμάσιο μυστήριο, το οποίο με δυσκολία μπορούμε να...

26.01.2015

Περί μετανοίας και πνευματικής ζωής

  Μυστήρια μυστηρίων εκτυλίσσονται μπροστά μας και πληροφορούν αδίστακτα τις προηγούμενες πεποιθήσεις μας ώστε να μεταβαίνουμε από τα σύνορα...

18.01.2015

Το μυστήριο της σωτηρίας

«Ίνα εξισχύσητε καταλαβέσθαι συν πάσι τοις αγίοις».                     «Να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε...

25.10.2014

Πώς γίνεται γνωστό στον άνθρωπο το θείο θέλημα;

Με την επίμονη αναζήτησή του και την άρνηση του δικού μας θελήματος. Την αυταπάρνηση εφάρ­μοσε και ο Κύριός μας...