Το Συγκρότημα του Καθολικού

14.05.2011

Το μαρμάρινο τέμπλο

Το καθολικό της Μονής διέθετε αρχικά μαρμάρινο τέμπλο, το οποίο χρονολογείται ταυτόχρονα με την ίδρυση της Μονής και την...