Το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου


14.05.2011

Κατά τα μεσοβυζαντινά χρόνια προστέθηκε βορείως της λιτής παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Αγιο Δημήτριο .Ο ναός ανήκει στον τύπο του σύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου, από τον οποίο έχουν παραληφθεί τα παραβήματα. Ως πρόθεση και διακονικό χρησίμευαν δύο μικρές κόγχες στους πλάγιους τοίχους του Αγίου Βήματος, ενώ σε μεταγενέστερη εποχή προστέθηκε στην βορειανατολική γωνία ένας μικρός θολωτός χώρος που λειτουργούσε ως πρόθεση. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων του ναού παρουσιάζουν πλούσια διάρθρωση, καθώς διαθέτουν παραστάδες -πλήν του νοτίου που είναι προγενέστερος- και κοσμήτη στο σημείο γενέσεως της θολοδομίας. Εξωτερικά ο βόρειος και ο δυτικός τοίχος διακοσμούνται με τυφλά αψιδώματα, ενώ ο φωτισμός επιτυγχάνεται με ένα δίβηλο άνοιγμα και δύο μονόλοβα παράθυρα στον πρώτο από αυτούς. Ο οκταγωνικός τρούλλος είναι κατασκευασμένος από πλίνθους και έχει οριζόντιο γείσο. Οι τοιχογραφίες του Ναού έγιναν από τον Κοσμά τον Λήμνιο το 1721 μιμούμενος μακεδονικά πρότυπα.

Αγιος Δημήτριος (18,5Χ14εκ.). Τέλος 13ου - αρχές 14ου αιώνα
Ο Παντοκράτωρ του τρούλου του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου
Ο Παντοκράτωρ. Λεπτομέρεια
Ο ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος με τον Πρόχορο
« Αγγελος Κυρίου» στον τρούλο
Μηνολόγιο Σεπτεμβρίου (1η - 9η)
Από το Μηνολόγιο του Δεκεμβρίου (άνω) και του Φεβρουαρίου (κάτω)
Μηνολόγιο 24ης Φεβρουαρίου· Εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου
Από το Μηνολόγιο του Ιανουαρίου
Χορός οσίων
Μηνολόγιο 16ης Ιανουαρίου
Χορός ιεραρχών
Χορός αποστόλων
Λεπτομέρεια από τα Εισόδια της Θεοτόκου
Από το Μηνολόγιο του Ιανουαρίου
Από το Μηνολόγιο του Ιανουαρίου