Το Συγκρότημα του Καθολικού

14.05.2011

Ο τάφος των κτητόρων

Από κείμενα του 18ου αιώνα πληροφορούμαστε ότι οι κτήτορες της Μονής Βατοπαιδίου είναι θαμμένοι στον τάφο κάτω από το...