Καθημερινή Ζωή

09.03.2013

Η «Αποστολή» βραβεύτηκε από την Ενώση Πολυτέκνων Αθηνών

Τη διαβεβαίωση ότι η «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής θα συνεχίσει να στηρίζει τις αδύναμες οικονομικά πολύτεκνες οικογένειες κάθε μήνα με...