Φιλόθεος εκ Μουδανίων


15.12.2017

Ο Φιλόθεος καταγόταν από τα Μουδανιά της Μικράς Ασίας. Κατείχε την θέση του σκευοφύλακα της Μονής Βατοπαιδίου για αρκετά χρόνια στα τέλη του ΙΗ’ και στις αρχές του ΙΘ’ αι. Το όνομά του συνδέθηκε με αξιόλογα έργα στην Μονή, όπως η τοιχογράφηση του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου το 1780, η ανέγερση της τράπεζας το 1785, η ανέγερση του παρεκκλησίου του Αποστόλου Ανδρέου, η κατασκευή του ξυλόγλυπτου τέμπλου του καθολικού το 1788, και η ανανέωση μέρους των τοιχογραφιών του καθολικού το 1789.