Μελέτιος Προηγούμενος Βατοπαιδινός


15.12.2017

Υπήρξε εφημέριος της Ελληνικής Παροικίας στην Βιέννη και ήταν ο πρωταίτιος της ιδρύσεως στο λόφο έξωθεν της Μονής της Αθωνιάδος Ακαδημίας.

Έκανε πάρα πολλούς εράνους για την στήριξη και οικονομική και οικοδομική κατάρτιση της Αθωνιάδος.

Διορίσθη υπό του Πατριάρχου Κυρίλλου του Ε’ του Καρακαλλά ως ισόβιος επιστάτης της σχολής.