Μητροπολίτης Λαοδικείας Γρηγόριος


15.12.2017

Ο προηγούμενος Γρηγόριος Βατοπαιδινός διετέλεσε ηγούμενος της Μονής Γκόλια και πρώτος ηγούμενος της Μονής του Αγίου Νικολάου Μύρα στην Ρουμανία (1689 κ. εξ.).

Το 1669 χειροτονήθηκε τιτουλάριος μητροπολίτης Λαοδικείας και ανέλαβε την διαχείριση των βατοπαιδινών κτημάτων στην Μολδοβλαχία έως το 1693.

Ο Γρηγόριος ευεργέτησε το Βατοπαίδι με την ανέγερση και την τοιχογράφηση του παρεκκλησίου της Παραμυθίας το 1678 και με την δωρεά πολύτιμων αμφίων, σκευών και χειρογράφων.

Στην Μονή σήμερα σώζεται μεταξύ άλλων το επιτραχήλιο του Γρηγορίου, δώρο της κόρης του ηγεμόνα Βασιλείου Λούπου, και χειρόγραφα γραμμένα (ενδεχομένως και διακοσμημένα) από τον ίδιο το 1668 και 1669.