Εικόνα με παράσταση του Χριστού σε προτομή, πρώτο μισό του 17ου αιώνα


07.05.2011

Η εικόνα του Χριστού σε προτομή (29Χ20,5 εκ.), κατασκευάστηκε σε κάποιο επαρχιακό εργαστήριο ζωγραφικής στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα . Αντιγράφει πιστά την δεσποτική εικόνα του Χριστού από το τέμπλο του καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα (1545-6), έργο του εισηγητή της Κρητικής Σχολής στο Αγιον Ορος Θεοφάνη.

Εικόνα με παράσταση του Χριστού σε προτομή, πρώτο μισό του 17ου αιώνα