Επιτραχήλιο του Radu Paϊsie, περί τα 1530


08.05.2011

Στο ολοκέντητο επιτραχήλιο (143,5Χ20,5 εκ.) παριστάνονται συμμετρικά κάτω από μονόλοβες και τρίλοβες αψίδες προφήτες με ειλητάρια, εκτός από τον Μωυσή που κρατάει τις πλάκες του νόμου και τον Ααρών με το θυμιατό, καθώς και μάρτυρες με σταυρούς . Οι ψιλόλιγνες μορφές με τις κομψές κινήσεις θυμίζουν τα βυζαντινά πρότυπα της ύστερης παλαιολόγειας περιόδου. Στα διάχωρα της κατώτερης σειράς εικονίζονται οι δωρητές του αμφίου, οι οποίοι, αν και δε συνοδεύονται με επιγραφές των ονομάτων τους, ταυτίζονται με τον βοεβόδα Radu Paϊsie και τον γιό του Μάρκο (εικ. 371). Χρονολογείται γύρω στα 1530.

Επιτραχήλιο του Radu Paϊsie, περί τα 1530
Λεπτομέρεια Επιτραχήλιο του Radu Paϊsie, περί τα 1530