Τοιχογραφία του Αγίου Γενναδίου στην τράπεζα της Μονής, 1786


15.12.2017

Η τοιχογραφία του Αγίου Γενναδίου, ηγουμένου της Μονής Βατοπαιδίου, βρίσκεται στην δυτική κεραία της σταυρόσχημης τράπεζας της Μονής. Ξεχωριστική έμφαση δίνεται στις παραστάσεις ολόσωμων αγίων μοναχών και ασκητών, στους οποίους συγκαταλέγονται ορισμένοι Βατοπαιδινοί. Οι υπερμεγέθεις αυτές μορφές δημιουργούν κάποιο κενό, καθώς καταλαμβάνουν μόνο τις επιφάνειες των πλάγιων τοίχων της δυτικής καμάρας μεταξύ των παραθύρων, αφήνοντας αδιακόσμητη την ζώνη πάνω από αυτές.