Τοιχογραφία του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο παρεκκλήσιο της Παραμυθίας, 1677/78


15.12.2017

Στην τοιχογραφία εικονίζεται γονυπετής ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μέσα σε παραδείσιο τοπίο . Κρατάει μεγάλο ανοικτό ειλητό με επιγραφή που απευθύνεται στην Παναγία. Η τελευταία διακρίνεται στο ανώτερο τμήμα της συνθέσεως, ένθρονη μέσα σε δόξα, η οποία πλαισιώνεται από εννέα αγγέλους. Πρόκειται για την μοναδική παράσταση του παρεκκλησίου της Παραμυθίας που φαίνεται να φιλοτεχνήθηκε για τον αφιερωμένο στην Θεοτόκο ναό. Το παρεκκλήσιο τοιχογραφήθηκε στα 1677/78 με δαπάνες του μητροπολίτου Λαοδικείας Γρηγορίου. Ο άγνωστος ζωγράφος της Παραμυθίας ακολούθησε το θεματολόγιο και την εικονογραφία της κρητικής σχολής, έδειξε όμως ιδιαίτερη διακοσμητική διάθεση, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει συνωστισμό με το πλήθος των παραστάσεων και των δευτερευόντων στοιχείων που χρησιμοποίησε. Ο ζωγράφος αυτός δεν αποκλείεται να ταυτίζεται με τον ιερομόναχο Μακάριο Καλλιέργη, ο οποίος σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες εργάστηκε στη Μονή τρία χρόνια αργότερα.