Ποτήρι κινεζικής προελεύσεως, τέλη του 14ου-15ος αι.


09.05.2011

Μικρού μεγέθους κεραμικό ποτήρι , πιθανόν κινεζικής προελεύσεως. Εχει χαρακτηριστικό διαφανές γυάλωμα πράσινης αποχρώσεως (τύπου σέλαντον). Το δοχείο του φέρει δυσδιάκριτες φυτικές εγχαράξεις, που υποδεικνύουν ότι υπήρξε αντικείμενο καθημερινής χρήσεως. Το στέλεχός του φέρει κυματοειδείς προεξοχές, οι οποίες θυμίζουν ανάλογα μεταλλικά αντικείμενα. Χρονολογείται στα τέλη του 14ου αρχές 15ου αι. Στις αρχές του 17ου αι. στο ελεύθερο άκρο του στελέχους του προσαρμόστηκε επίχρυσο δέσιμο. Πάνω στο στέλεχος βρίσκονται καρφωμένα φυλλόσχημα ελάσματα. Το εσωτερικό τους περιέχει οθωμανικό αραβούργημα με φυτικά κοσμήματα τοποθετημένα πάνω σε βάθος νιέλου. Στο σημείο ενώσεως του επίχρυσου δεσίματος με το κεραμικό σχηματίζεται κυρτή ζώνη με συνεχόμενα φύλλα. Ο άγνωστος δωρητής πιθανόν το προμηθεύτηκε στις αγορές της Κωνσταντινουπόλεως, του Καΐρου ή κάποιου άλλου κέντρου της Μέσης Ανατολής. Τόσο οι μοναχοί, όσο και οι κοσμικοί απέδιδαν παλαιότερα στο έργο, εξαιτίας του υλικού και της προέλευσεώς του, ιατροφαρμακευτικές ιδιότητες. Στους καταλόγους του σκευοφυλακίου της Μονής έχει καταγραφεί ως «φαρφουρί» (πορσελάνη) και πιθανώς ως «ποτήριον λίθινον πράσινον με αργυρούν πάτον».

Ποτήρι κινεζικής προελεύσεως, τέλη του 14ου-15ος αι.