Αρχεία

10.05.2011

Το Σλαβικό Αρχείο

Από την βυζαντινή εποχή η Μονή Βατοπαιδίου ανέπτυξε σχέσεις με τους περισσότερους σλαβόφωνους λαούς, οι οποίες συνεχίσθηκαν και κατά...

10.05.2011

Εισαγωγή στα Αρχεία της Μονής

Στο Βατοπαίδι φυλάσσεται ένα από τα μεγαλύτερα μοναστηριακά αρχεία της ορθοδόξου  Ανατολής, το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για την...