Αρχεία

10.05.2011

Το Ρουμανικό Αρχείο

Οι στενές σχέσεις της Μονής Βατοπαιδίου με τις ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας και το πλήθος των μετοχίων...

10.05.2011

Το Λατινικό Αρχείο

Η παρουσία λατινικών εγγράφων στα αγιορειτικά αρχεία είναι εξαιρετικά σπάνια, δεδομένων των περιορισμένων επαφών των μονών με την καθολική...