Χαρακτικά

09.05.2011

«Η Αγία Ζώνη», χαλκογραφία του Νικολάου Χίου, έτος 1817

Η χαλκογραφία έχει ως κεντρικό θέμα την κατά την Μετάσταση της Θεοτόκου παράδοση της Τιμίας Της Ζώνης στον Απ....

09.05.2011

Μονή Βατοπαιδίου, χαλκογραφία του 1767

Εντυπωσιακό χαρακτικό με θέμα τη Μονή Βατοπαιδίου . Στο κέντρο της χαλκογραφίας εικονίζεται το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, με...

09.05.2011

Αντιμήνσιο του αρχιερέως Μητροφάνους, έτος 1719

Το αρχαιότερο από τα διακόσια τουλάχιστον αντιμήνσια της Μονής Βατοπαιδίου είναι εκείνο ενός αρχιερέως με το όνομα Μητροφάνης ....

09.05.2011

Παναγία η Βατοπαιδινή, χαλκογραφία του Giulian Zuliani , έτος 1763

Η χαλκογραφία έχει ως κεντρικό θέμα την Παναγία Βατοπαιδινή («η ‘Εσφαγμένη») . Στο κατώτερο τμήμα της εμφανίζεται ως συμπληρωματικό...

09.05.2011

Λιθογραφική πλάκα, έτος 1879

Λιθογραφική πλάκα (54,5Χ70,5 εκ.), η οποία φυλάσσεται στην βιβλιοθήκη της Μονής . Στην μία της όψη εικονίζεται η Μονή...