Το Ρουμανικό Αρχείο

10.05.2011

Το Ρουμανικό Αρχείο

Οι στενές σχέσεις της Μονής Βατοπαιδίου με τις ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας και το πλήθος των μετοχίων...