Καθημερινή Ζωή

15.05.2011

Η Ανάσταση Πάσχα 2011 – Φωτογραφίες

Με πολλή λαμπρότητα και σύμφωνα με το αγιορείτικο βυζαντινό τυπικό εορτάστηκε η Ανάσταση του Χριστού στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου....

15.05.2011

Πάσχα 2011 – Δοξαστικό των Αίνων σε ήχο πλ. α’

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει,...

15.05.2011

Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον – Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής σε ήχο πλ. α΄ και μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού

Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον,...

15.05.2011

Το Τροπάριο «Τον ήλιον κρύψαντα…» του Γεωργίου Ακροπολίτου σε ήχο πλ. α΄ και μέλος Μάρκου Βασιλείου

Ψάλλεται μετά την περιφορά του Επιταφίου Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαῤῥαγὲν τῷ...

14.05.2011

Θεία Λατρεία

Κεντρική θέση στην ζωή του κοινοβίου κατέχουν οι κοινές λατρευτικές εκδηλώσεις.  Η καθημερινή κοινή λατρεία επιτελείται στο καθολικό με...