Καθημερινή Ζωή

15.05.2011

Το Τροπάριο «Τον ήλιον κρύψαντα…» του Γεωργίου Ακροπολίτου σε ήχο πλ. α΄ και μέλος Μάρκου Βασιλείου

Ψάλλεται μετά την περιφορά του Επιταφίου Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαῤῥαγὲν τῷ...

15.05.2011

Τροπάριο της Κασσιανής – Δοξαστικό των Αποστίχων του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης σε ήχο πλ. δ΄ και μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου

Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη Θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ...

15.05.2011

Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ο μακαριστός Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης και η Μονή Βατοπαιδίου

Ομιλία στην τράπεζα της Μονής με την ευκαιρία του εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

15.05.2011

Ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος στην Μονή

Ομιλίες υποδοχής του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου με την ευκαιρία του εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που εορτάστηκε...

15.05.2011

Ο Εσπερινός της Αγάπης – Φωτογραφίες

(Ἰω. κεφ. κ´ 19-25) Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν....

15.05.2011

Η οικουμενικότητα του Ευαγγελίου στον Εσπερινό της Αγάπης

Ακούστε το Ευαγγέλιο του Εσπερινού της Αγάπης όπως το είπαν στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου σε δώδεκα γλώσσες, Ελληνικά,  Ομηρικά,...

14.05.2011

Θεία Λατρεία

Κεντρική θέση στην ζωή του κοινοβίου κατέχουν οι κοινές λατρευτικές εκδηλώσεις.  Η καθημερινή κοινή λατρεία επιτελείται στο καθολικό με...