Ψαλτική Τέχνη, Διδάσκαλοι και Μελοποιοί

11.05.2011

Δαμιανός ιερομ. Βατοπαιδινός (β’ ήμισυ 17ου αι. – αρχές 18ου αι.)

Ο Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπαιδινός, ακμάζει κυρίως την περίοδο από το 1680 ως το 1710. Πρέπει να θεωρηθεί ότι ζεί...