Ψαλτική Τέχνη, Διδάσκαλοι και Μελοποιοί

11.05.2011

Ρωμανός Μοναχός (1889-1966)

Ένας από τους τελευταίους της λαμπρής χορείας των Βατοπαιδινών μουσικών, είναι ο Πρωτοψάλτης Ρωμανός. Ο Ρωμανός, που γεννήθηκε το...