Ψαλτική Τέχνη, Διδάσκαλοι και Μελοποιοί

11.05.2011

Δαμιανός ιερομ. Βατοπαιδινός (β’ ήμισυ 17ου αι. – αρχές 18ου αι.)

Ο Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπαιδινός, ακμάζει κυρίως την περίοδο από το 1680 ως το 1710. Πρέπει να θεωρηθεί ότι ζεί...

11.05.2011

Ιωάσαφ ο νέος Κουκουζέλης (τέλη 16ου – αρχές 17ου)

Ο Ιωάσαφ μοναχός ο Βατοπαιδινός, ο επονομαζόμενος νέος Κουκουζέλης, ακμάζει στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνος....

11.05.2011

Ιωαννίκιος ιερομόναχος (β’ήμισυ 18ου – α’ ήμισυ 19ου)

Ένας ακόμη μύστης της Ψαλτικής Τέχνης από την χορεία των Βατοπαιδινών μουσικών είναι και ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος. Χίος στην...

11.05.2011

Αγαθάγγελος Μοναχός (18ος αιώνας)

Η μοναδική φορά που συναντούμε το όνομα του Αγαθαγγέλου, είναι σε ένα κτητορικό σημείωμα στον κώδικα 1288, μία ανθολογία...

11.05.2011

Κάλλιστος ιερομ. (α’ ήμισυ ΙΗ’ αι.)

Ο Κάλλιστος ιερομόναχος Βατοπαιδινός, ακμάζει κατά το α’ ήμισυ του ΙΗ’ αιώνος. Υπάρχει μία σχετική σύγχυση γύρω από το...

11.05.2011

Ματθαίος Μοναχός (1774-1849)

Ο Ματθαίος μοναχός, γνωστός ως Ματθαίος Εφέσιος, λόγω του τόπου καταγωγής του, γεννήθηκε στο Κουσάντασιν της Μικράς Ασίας, κοντά...

11.05.2011

Στέφανος Μοναχός (19ος αι)

Ο Στέφανος μοναχός Βατοπαιδινός, ή αλλιώς Χατζή Στέφανος, συναντάται μέχρι στιγμής σε δύο χειρόγραφα, το ένα των μέσων του...

11.05.2011

Συμεών Αρχιμανδρίτης (Β’ ήμισυ 18ου αι)

Ο ιερομόναχος, και μετέπειτα αρχιμανδρίτης, Συμεών, ακμάζει κυρίως στα τέλη του 18ου αιώνα. Στην μονή σώζονται αυτόγραφά του, όσο...