Ψαλτική Τέχνη, Διδάσκαλοι και Μελοποιοί

11.05.2011

Αρσένιος ιερομόναχος, ο μικρός (τέλη IΣT’ – α’ ήμισυ ΙΖ’ αι.)

Ο ιερομόναχος Αρσένιος Βατοπαιδινός, ο αυτοκαλούμενος “μικρός”, είτε “διά την του σώματος μικρότητα”, είτε, όπως αναφέρει ο Γ. Παπαδόπουλος,...

11.05.2011

Δαμιανός ιερομ. Βατοπαιδινός (β’ ήμισυ 17ου αι. – αρχές 18ου αι.)

Ο Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπαιδινός, ακμάζει κυρίως την περίοδο από το 1680 ως το 1710. Πρέπει να θεωρηθεί ότι ζεί...

11.05.2011

Ιωάσαφ ο νέος Κουκουζέλης (τέλη 16ου – αρχές 17ου)

Ο Ιωάσαφ μοναχός ο Βατοπαιδινός, ο επονομαζόμενος νέος Κουκουζέλης, ακμάζει στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνος....