Ψαλτική Τέχνη, Διδάσκαλοι και Μελοποιοί

08.01.2015

Ο Βατοπαιδινός Χορός ψάλει το Άξιον εστι το «Ανώνυμον»

Ο λόγος στην λατρεία της Εκκλησίας δεν εκλαμβάνεται μόνος, αλλα συνοδεύεται από τη μουσική. Η ποίηση μετατρέπεται σε υμνολογία...

11.05.2011

Ψαλτική Τέχνη – Μελοποιοί, Διδάσκαλοι, Ψάλτες

Η Ψαλτική Τέχνη, χίλια χρόνια τώρα, αποτελεί αναπόστατο τμήμα της ζωής των αγιορειτικών καλογήρων. Ο Αθωνας μπορεί να “καυχάται”,...

11.05.2011

Ιωάσαφ Δομέστικος Βατοπαιδίου (α’ ήμισυ 15ου αι.)

Ο Ιωάσαφ μοναχός , ο μαρτυρούμενος ως “δομέστικος Βατοπαιδίου” ακμάζει κατά το α’ ήμισυ του 15ου αιώνος. Είναι ο...

11.05.2011

Αρσένιος ιερομόναχος, ο μικρός (τέλη IΣT’ – α’ ήμισυ ΙΖ’ αι.)

Ο ιερομόναχος Αρσένιος Βατοπαιδινός, ο αυτοκαλούμενος “μικρός”, είτε “διά την του σώματος μικρότητα”, είτε, όπως αναφέρει ο Γ. Παπαδόπουλος,...

11.05.2011

Δαμιανός ιερομ. Βατοπαιδινός (β’ ήμισυ 17ου αι. – αρχές 18ου αι.)

Ο Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπαιδινός, ακμάζει κυρίως την περίοδο από το 1680 ως το 1710. Πρέπει να θεωρηθεί ότι ζεί...

11.05.2011

Ιωάσαφ ο νέος Κουκουζέλης (τέλη 16ου – αρχές 17ου)

Ο Ιωάσαφ μοναχός ο Βατοπαιδινός, ο επονομαζόμενος νέος Κουκουζέλης, ακμάζει στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνος....

11.05.2011

Ιωαννίκιος ιερομόναχος (β’ήμισυ 18ου – α’ ήμισυ 19ου)

Ένας ακόμη μύστης της Ψαλτικής Τέχνης από την χορεία των Βατοπαιδινών μουσικών είναι και ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος. Χίος στην...

11.05.2011

Αγαθάγγελος Μοναχός (18ος αιώνας)

Η μοναδική φορά που συναντούμε το όνομα του Αγαθαγγέλου, είναι σε ένα κτητορικό σημείωμα στον κώδικα 1288, μία ανθολογία...