Το παρεκκλήσιο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου


14.05.2011

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου βρίσκεται στην βόρεια πτέρυγα της Μονής, ακριβώς πάνω από το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου. Ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Ο κυρίως ναός στεγάζεται με ευρύ τρούλλο, που προεξέχει πάνω από την στέγη της πτέρυγας· το ιερό, το οποίο δεν διαθέτει κόγχη, με καμάρα και η μικρή λιτή με θόλο σε σχήμα σκάφης. Σύμφωνα με επιγραφή στην εξωτερική επιφάνεια του υπερθύρου, οικοδομήθηκε στα 1788 με δαπάνες του μητροπολίτη Δράμας Γερασίμου του Παρίου και επιστασία του σκευοφύλακος Φιλοθέου του Μουδανιώτου. Η μοναδική του όψη, η νότια, διαθέτει τοιχοποιΐα από εναλλασσόμενες σειρές επεξεργασμένων λίθων και πλίνθων, κεραμοπλαστικούς σταυρούς και παράθυρα με τοξωτούς φεγγίτες. Το εσωτερικό του ναού διακοσμείται με τοιχογραφίες του 1798, σύμφωνα με μία δεύτερη επιγραφή στο υπέρθυρο. Χαρακτηριστικοί είναι οι κομψοί μαρμάρινοι κίονες του τριβήλου, το ξυλόγλυπτο τέμπλο η τοιχογραφία του κτήτορος Δράμας Γερασίμου και ο δικέφαλος αετός στο ομφάλιο του δαπέδου.

Παρεκκλήσιο Αγίου Ανδρέου. Νότια άποψη
Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέου. Τέμπλο (τελευταία δεκαετία 18ου αιώνα). Γενική άποψη
Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα - Τέμπλο (τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα) Λεπτομέρεια