Η Μονή

25.02.2011

Περίοδος Οθωμανικής κατακτήσεως και Νεώτεροι Χρόνοι

Η οθωμανική κυριαρχία στο Αγιον  Ορος άρχισε οριστικά το 1423-4 καί, παρά τον σεβασμό του κατακτητή προς την αυτοδιοίκησή...

24.01.2011

Οι πύργοι

Ο οχυρός περίβολος της Μονής διαθέτει οκτώ πύργους , τη θέση και τα ονόματα των οποίων γνωρίζουμε από τα...

24.01.2011

Το κωδωνοστάσιο

Το κωδωνοστάσιο της Μονής, χορηγία του Δεσπότη της Θεσσαλονίκης Ανδρονίκου Παλαιολόγου χρονολογείται στα 1427. Είναι το μόνο βυζαντινό κτίσμα...

24.01.2011

Το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων

Το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων, είναι ένα από τα κτήρια της Μονής που ανάγονται στους βυζαντινούς χρόνους. Πρόκειται για...

24.01.2011

Η τράπεζα

Από την βυζαντινή τράπεζα της Μονής σώζεται σήμερα μόνον μία επιγραφή του 1319/20, εντοιχισμένη στην δυτική όψη του εξωνάρθηκα...

24.01.2011

Ο κυρίως ναός

Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Πρόκειται για μεγαλοπρεπή ναό αθωνικού τύπου (εξωτερικές διαστάσεις 13,50Χ21,10...

24.01.2011

Ιστορία της Βιβλιοθήκης

Τα κωδικογραφικά και κτητορικά σημειώματα ορισμένων βατοπαιδινών χειρογράφων αποδεικνύουν την ύπαρξη βιβλιοθήκης στην Μονή από τις αρχές της ιστορίας...