Η Μονή

11.04.2011

Καθίσματα Αγίου Τρύφωνος, Αγίου Μοδέστου, Αγίου Αρτεμίου

Το Βατοπαίδι διαθέτει επτά καθίσματα, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται στον χώρο που την περιβάλλει (κάθισμα Αγίου Τρύφωνος,...

11.04.2011

Οι πύργοι

Ο οχυρός περίβολος της Μονής διαθέτει οκτώ πύργους , τη θέση και τα ονόματα των οποίων γνωρίζουμε από τα...

10.04.2011

Βυζαντινή Περίοδος

Το παλαιότερο γνωστό χειρόγραφο που γράφηκε για την Μονή χρονολογείται στα 1021-2 και αποτελεί παραγγελία του ηγουμένου  Αθανασίου (ενός...

10.04.2011

Νεώτερη περίοδος (ΙΣΤ’-ΙΗ’ αι.)

Από τον ΙΣΤ’ αι. κ. εξ. τα ονόματα των βατοπαιδινών κωδικογράφων αυξάνονται συνεχώς. Γραφείς όπως ο ιερομόναχος Νικηφόρος και...

10.04.2011

Σύγχρονη εποχή (ΙΘ’ αι. κ. εξ.)

Τον ΙΘ’ αι. η αντιγραφική δραστηριότητα στην Μονή συνεχίζεται, παρά την εξάπλωση του έντυπου βιβλίου. Μεταξύ των γνωστών βιβλιογράφων...

10.04.2011

Σύγχρονη εποχή (ΙΘ’ αι. κ. εξ.)

Τον ΙΘ’ αι. η αντιγραφική δραστηριότητα στην Μονή συνεχίζεται, παρά την εξάπλωση του έντυπου βιβλίου. Μεταξύ των γνωστών βιβλιογράφων...