Το Συγκρότημα του Καθολικού

14.05.2011

Ο πύργος του ωρολογίου

Ο πύργος του ωρολογίου της Μονής βρίσκεται στο νότιο άκρο του εξωνάρθηκα . Πρόκειται για ψηλή κατασκευή, με μονόλοβα...